Liczba osób, które lubią Praca!: 14,091.Liczba osób, które lubią Praca dodatkowa... : 5,308.